Holmeja Byggshop & Sågverk

Holmeja innehar troligen Sveriges sydligaste sågverk. Verksamheten skulle läggas ner den sista augusti 2015 men togs över av Marie och Mats Skarped för att inte ännu ett företag skulle lämna bygden. Holmeja kommer att fortsätta sälja byggmaterial samt såga och sälja plank från bland annat alm, ask, körsbär, lärk, päron, ek, magnolia, lind,  douglasgran, tall och björk.

Material

Alm, bok, ask, ek, lärk och körsbär.

Ursprung

Olika orter i Skåne bland annat Alstad, Staffanstorp, Trelleborg och Skabsjö.

Förädling

Klyvt, skivat, hyvlat och sågat.

Tillgång

Olika beroende på träslag.

Kontakt