Lokatta Keramik

Lokatta Keramik drivs av kermaikerna Eva och Åke Nobbling på Gotland. Förutom ateljéverksamhet bereder och säljer även Lokatta Kermaik olika typer av leror varav två har sitt ursprung i Skåne.

Material

Stengodslera och fylelera.

Ursprung

Fyledalen.

Förädling

Råleran krossas, slammas, siktas, filterpressas, vacuumknådas och paketeras.

Tillgång

Beredningstid 1 vecka.

Kontakt

nobling@lokattakeramik.se

0498 31001

Barlingsbo 175
621 78 Visby

www.lokattakeramik.se