Pilgårdens Hantverk

På en gård utanför Sjöbo bor pilflätaren Ingalill Nilsson. Hon odlar ca tjugo olika sorters pil som hon både säljer som råmaterial samt att hon själv flätar korgar, underlägg, brickor och växtstöd.

Material

Pil av sorterna röd belgier, ural och bleu.

Ursprung

Pilgården i Everlöv.

Förädling

Odling, Skörd, Sortering, Torkning, Blötläggning & och flätning.

Tillgång

Skiftar från år till år.

Kontakt

pilgardenshantverk@gmail.com

0416–136 64

Everlövsvägen 95-21
275 63 Everlöv

www.pilgardenshantverk.se