Maskinteknik i Malmö AB

En allsidig och flexibel finmekanisk verkstad i Malmö. Grundstommen är maskiner och mekaniska komponenter i enstyck och korta serier. Företaget brukar säga: ”Allt kan inte serietillverkas. För oss är special standard.” Tillverkningen av specialmaskiner underlättas av att både konstruktion, tillverkning och montering finns under samma tak.

Gör

konstruktion av specialmaskiner, legotillverkning, prototyper

Material

stål, rostfritt, mässing, aluminium och plast

Kontakt

info@mtmalmo.se

040-685 51 40

Krusegatan 58
212 25 MALMÖ

http://www.mtmalmo.se