7 juli

Vad har du gjort med M&E Ohlssons Klockgjuteri?
Vi gjöt ljusstakar i aluminum till Salone Satellite i Milano 2017.

Hur gick det till när ni samarbetade?
Det gick mycket bra att samarbeta. Jag kontaktade först Tony via mail sedan pratades vi vid om projektet, modellens storlek, minimi-mått etcetera. Jag hade många frågor eftersom det var mitt första gjutprojekt och han var väldigt tillmötesgående.

Varför valde du att jobba med M&E Ohlssons Klockgjuteri?
Jag har sedan länge varit intresserad av gjutning och velat prova det. Dessutom har en vän till mig samarbetat med M&E Ohlssons Klockgjuteri i flera projekt och dessa har blivit väldigt bra.

Tips till andra som vill jobba med M&E Ohlssons Klockgjuteri?
Det är väldigt bra att diskuterat projektet med dem innan designen är helt klar. De har mycket erfarenhet och kan ger bra tips. Om du kan, åk dit med en 3D modell, som de kan undersöka innan.

Vad är fördelarna med att jobba med en lokal tillverkare?
Det är lättare att få kontakt och du kan besöka verksamheten. Det kan underlätta mycket att veta vilka maskiner de har och vad man kan göra med dessa. Dessutom är det alltid inspirerande att besöka industriverkstäder.

Här hittar du mer information om M&E Ohlssons Klockgjuteri: https://s-p-o-k.se/gjuteri/me-ohlssons-klockgjuteri/

Här hittar du mer av Nestor Campos arbete http://nestorcampos.com/