20 december

Vad har ni gjort med AC Snickerier?
Vi tillverkar SNEGO som är naturligt infärgade byggblock och som för tillfället görs för hand. Vi vill testa huruvida man kan använda CNC-fräsning i stället för att tillverka byggblocken och tog då hjälp av Christer på AC Snickerier som använder denna teknik. Vi har skött kontakten med AC Snickerier via Jacob Strand som har arbetat som konsult för att utvärdera denna möjlighet.

Hur gick det till när ni samarbetade?
Vi började med att först ringa dit, sedan skicka bilder och renderingar, för att sedan hämta de de första proverna. På plats fick vi se maskinerna och förstod processerna och kunde då tillsammans diskutera förändringar och få en prisuppskattning.

Varför valde ni att jobba med AC Snickerier?
Vi har tidigare försökt hitta någon som jobbade med denna teknik för lite mer än ett år sedan men då utan framgång. Många är inte intresserade av att göra enstaka tester. Nu när vi försökte igen hittade vi AC Snickerier via SPOK och valde att jobba med dem eftersom de var öppna för att prova.

Tips till andra som vill jobba med AC Snickerier?
Ring först och etablera en kontakt, skicka sedan mail. Christer är har en tydlig kundvana och vet hur det är att jobba med småserier och testsaker. Just med CNC-tekniken är det viktigt att vara noggrann och väl förberedd men samtidigt villig att anpassa sig efterhand, det är en del av designprocessen.

Vad är fördelarna med att jobba med en lokal tillverkare?
Att kunna ha någonting nära är bra för då är det enkelt att mötas över en kopp kaffe och visa hur man tänkt. Det kan vara svårt att förklara ett koncept enbart via text och bild, om man kan visa mer live blir det en effektivare diskussion.

Här hittar du mer information om AC Snickerier: https://s-p-o-k.se/snickeri/ac-snickeri/
Här hittar du mer information om SNEGO: http://snego.se/