13 september

 

En stor del av lokal tillverkning handlar också om material. Därför vill SPOK, utöver att lista lokala tillverkare, även kartlägga lokala materialmöjligheter. Med denna fysiska materialsamlingen, på 3e våningen i Form/Design Centers hus, vill vi visualisera och konkretisera vilka lokala materialresurser som finns här i Skåne. Här visas de första 18 (30+ variationer) av de lokala materialen. Samlingen kommer suggestivt att byggas på efterhand som fler exempel kommer fram. Den går även att nå den digitalt på vår hemsida.