14 december

(for english, scroll down)

SPOK, ASI & Form/Design Center vill ge formgivare i Skåne chansen att samarbeta med en materialforskare för att tillsammans experimentera, utforska och visualisera de fantastiska material som är under utveckling just nu. Resultatet av dessa samarbeten kommer sedan att presenteras i en samlingsutställning inom ramen för det EU-finansierade internationaliseringsprojektet Southern Sweden Creatives under Dutch Design Week, 2018!

Skicka in en ansökan och få chansen att bli en av de tio som blir ihop-parad med en materialforskare samt erhåller 15 000 kr + moms att utveckla ett koncept tillsammans.

Under perioden 14 december 2017 – 15 januari 2018 är det möjligt att lämna in en ansökan om att delta i detta projekt.

Denna satsning är möjlig tack vare finansiering av Region Skåne.

———–> Ladda ner Ansökningsblankett och info-blad HÄR!

 

Lycka till!

 

____________________________________

SPOK, ASI & Form / Design Center wants to give designers in Skåne a chance to collaborate with a material researcher to jointly experiment, explore and visualize the amazing materials currently under development. The results of these collaborations will then be presented in a group exhibition in the framework of the  EU funded Southern Sweden Creatives internationalization project during the Dutch Design Week, 2018!

Submit an application and take the opportunity to become one of the ten designers who will join force with a material researcher and get 15,000 kr + moms to develop a concept together.

During the period December 14, 2017 – January 15, 2018, it is possible to submit an application to participate in this project.

This project is made possible thanks to financial aid from Region Skåne.

———–> Download application form and information sheet HERE!

 

Good luck!