Stålmannen

Företaget Stålmannen är specialister på rörbockning. De gör allt från prototyper till större serieproduktioner av rör i dimensionerna Ø4 – Ø28 mm. De anställda i verkstaden har hög teknisk kompetens och maskinparken moderniseras fortlöpande.

Gör

Rörbockning, ändformning, håltagning.

Material

Alla metalliska material.

Kontakt

info@stalmannen.com

040-630 38 80

Terminalgatan 2
235 39 Vellinge

www.stalmannen.com