Ferrum Smide

Martin Hansson är en traditionell järnsmed som arbetar från en smedja i Bjärred. Han formar det varma järnet med ässja och städ.

Han gör möbler, grindar, konstföremål och verktyg. Bland senare uppdrag finns en större bronsskulptur, två myror, beställd av fastighetsbolaget Wallenstam.

Smide är ett utdöende hantverk som på många håll har ersatts av mer industriella metoder. Martin vill ta tillbaka hantverket genom att lägga stor vikt vid tekniker och hantverkskunnande.

Gör

Smider med ässja och städ.

Material

Järn, stål, koppar, mässing.

Kontakt

karlmartinhansson@gmail.com

0707-19 60 01

Flädie vagnmakarväg 2
237 91 Bjärred

ferrumkonstsmide.se