VÄSTRA GÖTALAND DES&DO!

Utlysning - vi söker dig som vill testa på nya material, metoder och älskar nya samarbeten.

DES&DO! är initierat och drivs av SPOK Västra Götaland och FORM & folk. Vi önskar genom projektet initiera samarbeten och synliggöra den mångfald av tillverkning och design som finns i Västra Götaland.


Vad? Genom faktiska exempel vill vi påvisa och lyfta fram lokal produktion samt lokal kunskap och kompetens inom hantverk, formgivning och design. 10 team av formgivare och tillverkare matchas ihop och får sex månader på sig att tillsammans utveckla och ta fram en idé. Projektet är en testbädd och resultatet kan bli skisser, en ny metod, en prototyp eller en färdig produkt, vilket sedan kommer att kureras och ställas ut på flera platser i regionen under 2024.

Varför? Syftet med DES&DO! är att inspirera till ännu fler samarbeten och bidra till ökad medvetenhet om regionens möjligheter och resurser inom design, materialrikedom och tillverkningsmöjligheter.

Vem kan söka? Formgivare, designer, arkitekt med minst 3 års högskoleutbildning inom form/design eller har motsvarande arbetslivserfarenhet. Verksam i Västra Götaland. Har goda kunskaper inom designmetodik och att driva egna processer. Är nyfiken och lyhörd.

DES&DO! erbjuder dig ett breddat och större nätverk, ökad kunskap inom olika material och tillverkningsmetoder samt möjlighet att nå ut till både bransch och allmänhet.

Här hittar du mer info och ansökningsblankett. Sök senast 8 maj.
ANSÖKAN

Har du frågor, kontakta gärna Anna eller Nanette:
Anna Elzer Oscarson, SPOK Västra Götaland
anna.elzer-oscarson@s-p-o-k.se
tel. 0708 40 08 50

Nanette Espinasse, FORM & folk
nanette@formochfolk.se
tel. 0705 25 88 67