SPOK – samtida produktion och konsumtion

SPOK (Samtida produktion och konsumtion) är en plattform för produktion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri. SPOK vill verka för en utveckling av lokal produktion i hela Sverige och i förlängningen en mer lokal konsumtion.

SPOK har 293 listade tillverkare!

Vill du lista dig som tillverkare? Gör det här!

Sök bland tillverkare här!

Upplev SPOK PUNKT i Malmö

Under sommaren ställs projektet SPOK PUNKT ut på form/design center. Här ges exempel på den materialkunskap som finns ansluten till SPOK. Det sker genom fyra möbelgrupper framtagna av SPOK genom ett nära samarbete med tillverkare. Möblerna är framtagna utifrån SPOK-metodiken, en form för ”baklängesmetod”, där formgivning följer tillverkning och produceras lokalt

MER OM UTSTÄLLNINGEN