Om oss

SPOK (Samtida produktion och konsumtion) är en plattform för produktion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri. En röd tråd bland de listade företagen är en flexibel tillverkning samt öppenhet för att samarbeta med formutövare och kreativa företag.

SPOK vill verka för en utveckling av lokal produktion i hela Sverige och i förlängningen en mer lokal konsumtion. Vi vet att sättet som vi producerar och konsumerar på idag inte är hållbart. Genom att gå från global till lokal tillverkning och stärka förutsättningarna för en geografiskt nära produktion och konsumtion ser vi plattformen som ett led i en långsiktigt hållbar utveckling som på ett smartare och sundare sätt förhåller sig till klimat och miljö.

Hör gärna av dig om du är tillverkare och vill vara listad på SPOK eller om du har tips om tillverkare som borde vara med. Hör också gärna av dig om du har tips eller idéer kring hur SPOK kan utvecklas. SPOK är en levande plattform som formas och utökas kontinuerligt tillsammans med sina användare.

SPOK är grundat och utvecklat av Jenny Nordberg som också är kreativ ledare. Initiativet lanserades i februari 2016 i Skåne. SPOK har genomförts med stöd av Region Skåne, Malmö Stad, Länsstyrelsen Skåne och Tillväxtverket. SPOK Sverige har sin utgångspunkt från Form/Design Center i Malmö som är huvudman för projektet med Anna Gudmundsdottir som projektledare.

SPOKS HUBBAR

Skåne

SPOK lanserades i Skåne i februari 2016. Sedan dess har över 120 tillverkande företag i Skåne listats på plattformen och flertalet projekt har genomförts, däribland studieresor, speed-dating, utställningar, seminarium, souvenirkollektion och materialsamling.

Fram till 2020 har SPOK haft Skåne som utgångspunkt men då intresset för SPOK ökat och fler regioner, län och kommuner visat intresse för att implementera plattformen fick SPOK via medel från Tillväxtverket möjlighet att skala upp plattformen geografiskt med målet att innefatta hela Sverige.

SPOK Skåne och SPOK Sverige drivs med Form/Design Center som huvudman. Anna Gudmundsdottir är projektledare och har arbetat med SPOK sedan projektet lanserades. SPOK är grundat och utvecklat av Jenny Nordberg som också är kreativ ledare. Satsningen har genomförts med stöd av Region Skåne, Malmö Stad och Länsstyrelsen Skåne.

Västra Götaland

I oktober 2020 startade SPOK Västra Götaland. Vi är en del av det nationella nätverket och den här digitala plattformen. Men vi utgår från det vi har i vår region. Lokala tillverkare, lokala experter, material från Västra Götaland, människor och samarbeten från regionen.

SPOK Västra Götaland drivs av Dacapo Mariestad/Artifex och Svensk Form Väst i samarbete med Förvaltningen för kulturutveckling. Huvudfinansiär är Västra Götalandsregionen.

Läs mer ->

Region Blekinge

Under våren 2021 lanserar Region Blekinge konceptet SPOK (samtida produktion och konsumtion) i Blekinge. SPOK är ett koncept från Skåne framtaget av Form/Design Center som främjar lokalproducerad konst och tillverkning.

SPOK Blekinge drivs av Region Blekinge i samarbete med Techtank.

Läs mer ->

Region Halland

Halland är en region fylld med möjligheter. Regionen präglas av sin närhet till havet men också sina jordbrukslandskap och skogar i inlandet. I Halland finns en lång historia av hantverk, entreprenörskap och handel. Genom SPOK synliggörs den bredd av lokala tillverkare, hållbara material och expertkompetens som finns i regionen.

Konceptet SPOK lanseras i Halland under våren 2021 och drivs av Region Halland i samarbete med Falkenbergs kommun genom Rian designmuseum. Huvudfinansiär är Region Halland.

Läs mer ->

Gotland

På Gotland bevaras kunskapen om lokala material och tillverkningstekniker av producenter från Hoburgen i Söder till Fårö i Norr. Traditionella naturmaterial, som ull, långsamväxande trä, kalk- och sandsten kompletteras med stål, gummi, betong och återvunnen plast. Här finns allt från små hantverksföretag som är ensamma om sin kompetens till automatiserade industriproducenter med hög kapacitet.

SPOK Gotland startades våren 2022 med syftet att stärka det lokala näringslivet, professionella formutövare och tillverkande företag, att bevara och sprida kunskap om material och bearbetningstekniker samt att skapa förutsättningar för hållbar utveckling.

S-P-O-K Gotland drivs av Gotlands Museum på uppdrag av Region Gotland. Region Gotland står för finansieringen av projektet och innehar medlemskapet i S-P-O-K Sverige. Svensk Form Gotland är initiativtagare till S-P-O-K etablering på Gotland och sitter tillsammans med företagarorganisationen Tillväxt Gotland med i styrgruppen för projektet.

Västerbotten

SPOK Västerbotten lanserades i början av 2023 och blir därmed SPOKs nordligaste hubb. SPOK är ett efterlängtat initiativ i regionen och plattformens intuitiva utformning gör det enkelt att hitta tillverkningsmöjligheter i närområdet. Hubben är en satsning både på lokal industri och hantverk som gör det enklare att välja lokala alternativ.

SPOK Västerbotten bildar ett nätverk som inrymmer tillverkare specialiserade på alltifrån traditionell slöjd, till producenter av återvunnen plast och gummi. En samling tillverkare som med tiden innebär en större mängd av möjligheter för Västerbotten.

Dalarna

S-P-O-K Dalarna startade upp januari 2022 och har Region Dalarna som huvudman och drivs som en del av den ordinarie verksamheten inom enheten Bild och form, Kultur och bildningsförvaltningen. Kopplat till S-P-O-K Dalarna finns en hubb, en referensgrupp, med representanter från Dalarnas Hemslöjdsförbund, Svensk Form Dalarna, Dalarna Science Park, Leksands Folkhögskola/Stiftelsen Hantverk & Utbildning, Sätergläntan – institutet för slöjd och hantverk samt Högskolan Dalarna.