Om oss

SPOK (Samtida produktion och konsumtion) är en plattform för produktion som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri. En röd tråd bland de listade företagen är en flexibel tillverkning samt öppenhet för att samarbeta med formutövare och kreativa företag.

SPOK vill verka för en utveckling av lokal produktion i hela Sverige och i förlängningen en mer lokal konsumtion. Vi vet att sättet som vi producerar och konsumerar på idag inte är hållbart. Genom att gå från global till lokal tillverkning och stärka förutsättningarna för en geografiskt nära produktion och konsumtion ser vi plattformen som ett led i en långsiktigt hållbar utveckling som på ett smartare och sundare sätt förhåller sig till klimat och miljö.

Hör gärna av dig om du är tillverkare och vill vara listad på SPOK eller om du har tips om tillverkare som borde vara med. Hör också gärna av dig om du har tips eller idéer kring hur SPOK kan utvecklas. SPOK är en levande plattform som formas och utökas kontinuerligt tillsammans med sina användare.

SPOK är grundat och utvecklat av Jenny Nordberg som också är kreativ ledare. Initiativet lanserades i februari 2016 i Skåne. SPOK har genomförts med stöd av Region Skåne, Malmö Stad, Länsstyrelsen Skåne och Tillväxtverket. SPOK Sverige har sin utgångspunkt från Form/Design Center i Malmö som är huvudman för projektet med Anna Gudmundsdottir som projektledare.