Halland är en region fylld med möjligheter. Regionen präglas av sin närhet till havet men också sina jordbrukslandskap och skogar i inlandet. I Halland finns en lång historia av hantverk, entreprenörskap och handel. Genom SPOK synliggörs den bredd av lokala tillverkare, hållbara material och expertkompetens som finns i regionen.

SPOK Halland listar tillverkande företag, allt från slöjdare till små industrier, som vill och kan ta uppdrag att tillverka prototyper eller mindre serier. Detta möjliggör fler lokala samarbeten mellan formgivande företag och tillverkare.

Syftet med satsningen är att bidra till det lokala näringslivet, bevara och tradera kunskap, skapa förutsättningar för hållbar utveckling samt främja etablering av industri.

SPOK Halland drivs av Region Halland i samarbete med Falkenbergs kommun genom Rian designmuseum. Huvudfinansiär är Region Halland.

Konceptet SPOK lanseras i Halland under våren 2021. SPOK Halland blir den fjärde ”hubben” som ansluts till projektets nationella nätverk och dess digitala plattform.

Välkommen till Halland för hållbar och småskalig tillverkning!

Följ SPOK Halland på Instagram: s_p_o_k_halland

Kontakta oss gärna:
halland@s-p-o-k.se

Axel Landström
Projektledare SPOK Halland
Telefon +46 72 456 18 61