INFOMÖTE: Open call för medverkan i utställning om plast

Välkomna till en workshop och infomöte om en open call där utövare inom design och arkitektur bjuds in att medverka i en samlingsutställning om plast.

Utställningen kommer ge utrymme för formgivare och arkitekter att i en samskapande process utforska och kommunicera plastens roll i en cirkulär ekonomi. Utställningen ingår i STEPS-projektet Designdriven förändring för hållbara plastsystem. Projektet samlar flera parter och fick medel i Formas årliga kommunikationsutlysning år 2023 med syftet att kommunicera STEPS tvärvetenskapliga forskning om plast. STEPS kännetecknas av sin ämnesvetenskapliga bredd och nära samarbete med organisationer som representerar hela värdekedjan inom plast och leds från Lunds universitet.

PROGRAM

– Introduktion av Designdriven förändring för hållbara plastsystem
Noomi Egan – Kommunikatör, Lunds universitet
Julia Hertzman – Arkitekt, Form/process
Anna Gudmundsdottir – Projektledare SPOK, Form/Design Center
Angelica Åkerman – Ansvarig strategisk utveckling inom arkitektur, Form/Design Center


– Föreläsning om plast utifrån ett material-och systemperspektiv
Fredric Bauer – Forskare och biträdande universitetslektor, Lunds universitet

– Q&A om utlysningen

– Reflektion om samskapande och dialog; design och akademi
Fredric Bauer – Forskare och biträdande universitetslektor, Lunds universitet
Kajsa Willner – Designer, Studio Kajsa Willner

LÄS MER OM UTLYSNINGEN

Tillsammans med STEPS/Lunds universitet söker Form/Design Center arkitekter, formgivare eller konsthantverkare som vill skapa ett eller flera verk, objekt eller prototyper till en samlingsutställning som belyser plast som material.

_______________________________

PLATS: Form/Design Center, Malmö
DATUM: 18 juni kl 15–17

FÖR VEM: För utövare inom arkitektur, design och konsthantverk
KOSTNAD: Gratis

ANMÄLAN: Anmäl dig här ››