Start Exempel Gustav Carlberg + Carsten Nilsson

Gustav Carlberg + Carsten Nilsson

Rund
2023

Formgivare: Gustav Carlberg
Tillverkare: Carsten Nilsson

”Carsten hade en god förståelse för min tilltänkta vision för stolen vilket bidrog mycket till att samarbetet fungerade på ett dynamiskt och bra sätt.”

Gustav Carlberg, en möbel- och produktdesigner verksam vid Carlberg Design, har framgångsrikt genomfört ett inspirerande samarbete med Carsten Nilsson, en träsnidare och träbildhuggare känd för sin precision och skicklighet. Detta samarbete tog sin början när Gustav upptäckte Carsten genom en sökning på SPOKs hemsida med syftet att omvandla sin stolsdesign till en verklig prototyp.

Genom att inleda kontakten och involvera Carsten i detaljplaneringsprocessen skapades en plattform för frekventa möten, skisser och renderingar. Dessa möten möjliggjorde en djupgående diskussion om varje aspekt av stolen, och Carstens gedigna erfarenhet inom träarbeten kom att utgöra en ovärderlig tillgång. Hans färdigheter kompletterade perfekt Gustavs vision, och tillsammans lyckades de förverkliga stolen Rund, en sammansmältning av deras unika expertiser.