SPOKs Integritetspolicy

Från den 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsregler, förkortade GDPR. Den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 ställer krav på personuppgiftsansvariga att säkerställa att tillräckliga garantier lämnas till den enskilde användaren och att vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att databehandlingen ska ske på ett säkert sätt. Som en förening som värnar om integritetsfrågor har vi på SPOK tagit fram en integritetspolicy som ska hjälpa dig att förstå vilka data vi samlar in, vad vi använder denna data till och hur du kan utöva dina rättigheter. Denna integritetspolicy är således avsedd att säkerställa att SPOK behandlar personuppgifter som tillhör våra användare i enlighet med användarens instruktioner och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

1. Insamling av information och spårning

1.1 När du besöker vår webbplats

SPOK använder Fathom Analytics för att förbättra vår service, vår användarvänlighet och för att analysera hur webbplatsen används. Vi samlar endast in trafikdata som webbläsarinformation, enhet och språk. Den insamlade informationen används endast för att skapa en överblick över hur webbplatsen används. Informationen är anonymiserad och kan ej spåras till en specifik användare.

2. När du kontaktar SPOK

SPOK drivs av Form/Design Center som i sin tur drivs av Svensk Form Syd som är en juridiskt självständig regionalförening till Föreningen Svensk Form.

2.1 Medlems- och prenumerantkontakt

Om du väljer att bli medlem kommer dina personuppgifter registreras i SPOKs medlemsregister. Ändamålet med behandlingen är att kunna utföra vårt uppdrag, informera dig om nyheter och evenemang inom ramen för vår verksamhet samt utföra våra arbetsgivaruppgifter. Kategorier av personuppgifter är namn, e-postadress, adress, telefonnummer. Samtliga personuppgifter raderas automatiskt då en person avslutar sitt medlemskap och/eller prenumeration.

2.2 Ansökan till ledig tjänst eller praktikplats

Om du söker en ledig tjänst hos SPOK lagrar och hanterar vi de personuppgifter som du tillhandahållit oss i rekryteringssyfte för att kunna kontakta dig. Om du samtycker till framtida rekryteringsmöjligheter eller annan framtida kontakt kan vi efter ditt skriftligt godkännande även komma att lagra informationen i syfte att kontakta dig för annat jobb eller information om vår verksamhet.

2.3 Anmälan till events

Anmälan till våra events sker via mejl. När dina data hanteras i dessa externa system gäller respektive systems integritetspolicy. När du anmäler dig till våra events via mejl samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter för detta ändamål. Hanteringen av dina uppgifter för detta ändamål kan efter ditt godkännande även komma att synkas över till vårt adressregister för framtida utskick. Vi tillämpar principen opt-in, dvs. att du måste samtycka till att vi hanterar dina kontaktuppgifter i vårt adressregister.

2.4 Utskick av nyhetsbrev och annan återkommande information

Samtliga prenumeranter på våra nyhetsbrev har samtyckt till att vara mottagare av våra nyhetsbrev och därmed ingå i vårt adressregister. Vid varje nytt utskick av information eller nyhetsbrev så finns alltid möjlighet att välja att raderas från adressregistret, s.k. opt-out. Vid registrering av ny adress tillämpar vi i alla sammanhang principen opt-in, dvs att du aktivt måste samtycka till att vi hanterar dina kontaktuppgifter i vårt adressregister.

3. Informationssäkerhet

SPOK är noga med säkerheten runt personlig information. När SPOK samlar in information om dig ser vi även till att informationen skyddas mot otillåten tillgång, förlust, manipulering, förfalskning, förstörelse eller obehörigt avslöjande. Detta görs genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Endast ett begränsat antal anställda har tillgång till viss personlig information och vi rättar alltid uppgifter som vi vet är felaktiga.

4. Tillgång till information

Du har rätt att begära ett utdrag över de personuppgifter hänförliga till dig som vi behandlar. Du kan göra detta genom att kontakta oss på marina@formdesigncenter.com. Vi ser till att du får en kopia på informationen vi har om dig. För att kunna göra detta på ett säkert sätt kan vi be dig att verifiera din identitet. Vi skickar informationen digitalt till dig, såvida du inte begär något annat. För eventuella efterföljande begäran om utdrag kan vi debitera dig en administrativ avgift.

5. Rättigheten att dra tillbaka ditt samtycke

Om du anser att informationen vi har lagrat om dig är felaktig får du gärna kontakta oss så att vi kan uppdatera den. Information som vi inte längre har användning för raderas löpande. Om du vid något tillfälle inte vill att SPOK längre lagrar din information, vänligen kontakta GDPR-koordinator Marina Jackler:

Form/Design Center, Att: Marina Jackler
Lilla Torg 9
203 14 Malmö
Telefon: 040-664 51 50
E-post: marina@formdesigncenter.com

6. Länkar till andra webbplatser

Vår integritetspolicy gäller för våra tjänster på vår webbplats med följande urladress; s-p-o-k.se. Vår webbplats innehåller även länkar till andra webbplatser, så kallade tredje part-webbplatser. När du väljer att besöka dessa gäller inte längre vår integritetspolicy och SPOK ansvarar inte för eventuell behandling av dina personuppgifter som ditt besök på en tredje partwebbplats kan resultera i.

7. Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att genomföra ändringar i vår integritetspolicy och ser löpande över innehållet för att ständigt förbättra den. SPOK kommer inte minska dina rättigheter som anges här utan att begära godkännande av ändringarna. Eventuella ändringar i vår integritetspolicy kan du hitta på vår webbplats.

8. Sammanfattning

Enligt lag får vi samla in begränsad information om dig i syfte att förbättra våra tjänster.

• Vi säljer ingen information eller delar med oss av denna till tredje part
• Vi använder inte information till något annat än vad vi anger
• Vi ser till att all information lagras säkert
• Vi raderar all information som vi inte längre har användning för
• Vi ser löpande över vår integritetspolicy för att förbättra den och öka din säkerhet
• Du kan när som helst begära ut, korrigera eller radera information Form/Design Center lagrat om dig

Den här versionen av vår integritetspolicy gäller från och med 25 maj 2018. Om du har ytterligare frågor om SPOKs lagring och hantering av information vänligen kontakta vår GDPR-koordinator Marina Jackler på nedan adress:

Form/Design Center, Att: Marina Jackler
Lilla Torg 9
203 14 Malmö
Telefon: 040-664 51 50
E-post: marina@formdesigncenter.com
http://www.formdesigncenter.com