Under våren 2021 lanserades Region Blekinge konceptet SPOK (samtida produktion och konsumtion) i Blekinge. SPOK är ett koncept från Skåne framtaget av Form/Design Center som främjar lokalproducerad konst och tillverkning. Tillverkande företag presenteras på en webbplats och formgivare och designers kan fritt söka nya material och samarbetspartners. SPOK ser styrkan med lokala tillverkare och lokalt material, då kommer expertkompetensen på köpet. Satsningen har varit framgångsrik och Blekinge ligger bland de första regionerna att etablera SPOK när konceptet nu blir nationellt.

Blekinge är en del av det nationella nätverket och den digitala plattformen. Vi utgår från de styrkor och unicitet vi har i vår region. Lokala tillverkare, lokala experter, material från Blekinge, människor och samarbeten från regionen. Förhoppningen är att stärka företagen och regionen genom att kartlägga, samla och sprida kunskap om hållbara- och lokala tillverkningsmöjligheter.

Vi hoppas på många intressanta samarbeten mellan tillverkare och kreatör. Framförallt vill vi bli bättre på att se möjligheterna nära oss. Hållbara kedjor hela vägen.

SPOK Blekinge drivs av Region Blekinge i samarbete med Techtank och lanserades den 25 mars 2021.

Kontaktuppgifter
Karin Andersson, Techtank – tekniskt ansvarig för SPOK Blekinge
blekinge@s-p-o-k.se

Görel Abramsson, kulturstrateg Kultur och bildning/Region Blekinge
gorel.abramsson@regionblekinge.se

Hanna Nilsson, strateg Regional utveckling/Region Blekinge
hanna.nilsson@regionblekinge.se

Carina Karlsson, slöjdutvecklare Slöjd i Blekinge/Region Blekinge
carina.karlsson@regionblekinge.se