Ferrum Smide

Martin Hansson är en traditionell järnsmed som arbetar från en smedja i Bjärred. Han formar det varma järnet med ässja och städ.

Han gör möbler, grindar, konstföremål och verktyg. Bland senare uppdrag finns en större bronsskulptur, två myror, beställd av fastighetsbolaget Wallenstam.

Smide är ett utdöende hantverk som på många håll har ersatts av mer industriella metoder. Martin vill ta tillbaka hantverket genom att lägga stor vikt vid tekniker och hantverkskunnande.
Gör Smider med ässja och städ.
Material Metall
Adress Flädie vagnmakarväg 2
237 91 Bjärred
Telefon Visa telefonnummer 0707-19 60 01
Län Skåne
Hemsida https://ferrumkonstsmide.se
Kontakta