Formsson AB

Formsson tar fram prototyper i ett nyutvecklat fossilfritt biomaterial.

Projektformen heter FORMFAST och är en rapid prototypingmetod.
Vi hjälper er från start till mål genom att ta fram en prototyp som går att utvärdera och testa för att kunna ta nästa steg.
Gemensamt väljer vi ut en lämplig produkt och sätter de kravspecifikationer som prototypen ska uppnå.
Vårt team förberder därefter gjutformar, maskiner och material. När prototypen är klar utvärderar vi prototypen tillsammans och diskuterar en plan för vidare uppskalad utveckling.

Intresserad av att göra ett FORMFAST projekt med oss?
Gör Prototypframtagning i fossilfritt material
Material Spill
Organisationsnummer 556696-8722
Adress Stenvinkelsgatan 8
302 95 Halmstad
Telefon Visa telefonnummer 0706 95 75 08
Län Halland
Hemsida https://formsson.se/
Kontakta