Hyssna Möbelsnickeri

Hyssna Möbelsnickeri är grundat och drivs av Julia Greek. Kärnan i verksamheten är möbelsnickeriet, i vilket Julia har gesällbrev. Från idé eller ritning kan hon tillverka specialmöbler och träprodukter i enskilda exemplar eller mindre serier. Förutom möbelsnickeri, har Julia också kunskap inom produktutveckling och CAD och kan erbjuda tjänster för en produkt från idéstadie till färdig prototyp och nollserie. Julia kan ge råd om materialval och hitta konstruktionslösningar för att din idé ska bli verklighet. Till Hyssna Möbelsnickeri kan man också vända sig för att få sin idé uppritad i CAD för 3D-modell och fullständiga ritningar.
Gör Möbelsnickeri
Material Trä
Organisationsnummer 9007134969
Adress Kronvägen 4
511 68 Hyssna
Telefon Visa telefonnummer 0703548236
Län Västra Götaland
Hemsida http://www.hyssnamobelsnickeri.se
Kontakta