Maskinteknik i Malmö AB

En allsidig och flexibel finmekanisk verkstad i Malmö. Grundstommen är maskiner och mekaniska komponenter i enstyck och korta serier. Företaget brukar säga: ”Allt kan inte serietillverkas. För oss är special standard.” Tillverkningen av specialmaskiner underlättas av att både konstruktion, tillverkning och montering finns under samma tak.
Gör Konstruktion av specialmaskiner, legotillverkning, prototyper
Material Metall
Adress Krusegatan 58
212 25 MALMÖ
Telefon Visa telefonnummer 040-685 51 40
Län Skåne
Hemsida http://www.mtmalmo.se
Kontakta