Nilssons Cementgjuteri

AB KG Nilssons Cementgjuteri är ett företag beläget i södra Halland, som sedan 1938 tillverkat och tillhandahållit produkter i betong. Cementgjuteriet ägs idag av grundarens barnbarns barn, Dennis Nilsson, som tillsammans med sina anställda tillverkar det mesta i betongväg; väggelement, trappor, pelare, balkar, etc. Inget projekt är varken för stort eller för litet och vi samarbetar gärna i specialprojekt!

Vår strävan är att tillverka för flest antal kunder, till minsta möjliga kostnad och högsta tänkbara kvalitet. För kontroll och kvalitetssäkring är elementtillverkningen ansluten till Betong- och Ballast Certifiering AB (BBC). Hör av dig till oss så hjälper vi dig.
Gör Cementgjutning
Material Betong
Organisationsnummer 556323-5976
Adress Kärr 88
312 98 Våxtorp
Telefon Visa telefonnummer 0430-300 47
Län Halland
Hemsida https://nilssonscementgjuteri.se/
Kontakta