PLAST-PETTER AB

Plast Petter AB är en specialisttillverkare av produkter i mjukplast. Den egna tillverkningen finns i Hova och med kontor i Hova och Göteborg. Erbjudandet består av specialtillverkning i mjukplast mot kundens önskemål och standardprodukter med möjlighet till profilering i eget tryckeri. Huvudsakliga marknadsområden är kontorsvaror, profilprodukter, skyltning och förpackning samt konceptutveckling och legotillverkning.

Varumärket PETTER® står för en mycket hög produktkvalitet, ett tekniskt kunnande i absolut framkant och en hög affärsetik i långsiktiga affärsrelationer. De har "kapacitet för det stora och blick för det lilla". Det innebär att de både levererar volymprodukter till Nordens ledande kontorsgrossister och ger det lilla företaget maximalt utrymme för verklig specialdesign.
Gör Kontorsprodukter i mjukplast
Material Plast
Adress Industrigatan 15
548 31 Hova
Telefon Visa telefonnummer 070 - 887 25 43
Län Västra Götaland
Hemsida http://www.plast-petter.se
Kontakta