Stuckaturfirman Hans Rähtel AB

De nytillverkade sfinxerna som sitter på Lunds Universitets huvudbyggnad är gjorda av stuckaturfirman Hans Räthel AB. Firman grundades för 35 år sedan av stuckatören Hans Räthel. Den har tre anställda och ett nätverk av olika specialister som gör uppdrag i närområdet och utomlands.

Firman gör utsmyckningar och konstverk i materialen gips, sten och betong. De både nytillverkar och restaurerar. I gips gör de allt från takrosetter till pelare, valv och figurer. Inom området fasadrenovering gör de listverk och avgjutningar. Även fasadputsning ingår i firmans verksamhet. De flesta typer av puts kan utföras, som kalkputs och genomfärgad filtputs.

Som en konsekvens av dagens miljöförstöring vittrar sandstensfasader, figurer och balustrader sönder allt fortare. Genom stenkonservering kan företaget härda den angripna stenen och därmed avstanna vittringsprocessen.
Gör Gipsarbeten, fasadrenovering, stuckatur, stenkonservering
Material Betong
Adress Rosenvägen 6
227 38 Lund
Telefon Visa telefonnummer 070-590 03 93
Län Skåne
Hemsida https://www.stuckaturfirman.se/
Kontakta