Ullkontoret

Ullkontoret är Sveriges enda storskaliga ulltvätteri, med en tvätt- och torklinje på närmare 60 meter och en kapacitet på 2 ton per dag.

Ullkontorets mål är att, i stor skala, samla in och tvätta så mycket som möjligt av den gotländska ullen, för att sedan leverera denna till vidareförädling i Sverige och utomlands. I takt med att efterfrågan på svensk ull ökat samlar Ullkontoret även in ull på fastlandet. Den tvättade ullen pressas och säljs i balar om 200-400 kg.

Ullkontoret erbjuder löntvätt åt den som vill få sin egen ull tvättad, då i minsta kvantitet om 100 kg. I samarbete med Ullkontoret och fabriker på fastlandet går det även att ta fram helt svensktillverkade nålfiltsprodukter i större mängd.

Ullkontoret är en av initiativtagarna till projektet GUTI (Gotlands ull- och textilindustri) ett projekt som syftar till att genom en gemensam miljösmart textilfabrik - en Co-working Factory - skapa en textil värdekedja på Gotland. Visionen är att ullfibern ska förädlas till färdig produkt innan den lämnar ön.
Gör Tvättning, torkning, och försäljning av ull från får och alpacka.
Material Läder Textil Ull
Organisationsnummer 556867-7271
Adress Endre Stenstugu 424
621 77 Visby
Telefon Visa telefonnummer 0736763615
Län Gotland
Hemsida https://www.ullkontoret.se/ULLKONTORET/Start.html
Kontakta